De binnenplaats

De binnenplaats

The Blockprint Tree - print on fabricLuchtig wapperend katoen aan de waslijn op een Indiase binnenplaats. Dit klinkt als een heel gewoon dagelijks huishoudelijk tafereel.
Voor mij was het een beeld om nooit meer te vergeten. Het was mijn eerste kennismaking met het mooie proces van blokdrukken.
Op de binnenplaats van de blokdrukfamilie hingen meterslange lappen, bedrukt met rozerode bloemetjes, te drogen. In de vertrekken eromheen klonk het geluid van ratelende naaimachines, vogelgezang, spelende kinderen en in de verte toeterende auto’s.

We lopen de vertrekken in waar blokdrukkers aan lange tafels staan te werken. In de ruimte heerst een serene rust. De houten blokken worden in de verf gedoopt en nauwkeurig op het doek geplaatst. Vervolgens geeft de drukker met zijn andere hand een klap op het blok om de verf goed over te brengen op de stof. Dit proces straalt rust, aandacht en vakmanschap uit. Naar de bewegingen en het ontstaan van prachtige stoffen met verfijnde patronen kan ik uren kijken.

Van alle handwerktechnieken in India wordt dit een van mijn favorieten. Ik vind de uitstraling van verfijnd en tegelijkertijd zichtbaar met de hand gemaakt textiel heel mooie.

Ik ben een liefhebber van allerlei verschillende stijlen in de textiel, van Staphorster stipwerk tot de Japanse ikattechniek en van Afrikaanse indigo en batik tot en met Indiaas chikan-borduurwerk.

The Blockprint Tree - staphorst stipwerk  The Blockprint Tree - japanese ikat  The Blockprint Tree - african indigo  The Blockprint Tree - chikanem broidery

Toen ik besloot mijn eigen bedrijf op te zetten koos ik voor deze, mij na aan het hart liggende techniek, het blokdrukken.

Blokdrukken begint met het tekenen van een patroon en het bepalen hoeveel kleuren er in het patroon moeten komen. Vervolgens begint de houtsnijder met het gutsen van het patroon in een houten blok. Als het patroon vier kleuren bevat, snijdt hij vier blokken. Ieder blok laat slechts een deel van het patroon zien, het deel waar een van de vier kleuren de stof gaat raken.

The Blockprint Tree - the block printint process 1Er zijn veel verschillende stijlen van patronen te vinden, van romantische bloemen en Indiase paisley’s tot gestileerde of grafische patronen.
Ik wil graag een balans zoeken tussen de traditionele Indiase blokdrukstijl en de hedendaagse Europese smaak en van deze combinatie mijn eigen, herkenbare stijl maken.
De sfeer van die binnenplaats is mijn inspiratie, met de kleurige en prachtig bewerkte stoffen die daar hingen en de geluiden en geuren van India op de achtergrond.

Anne Ritsema van Eck

De binnenplaats

The Courtyard

The Blockprint Tree - print on fabricAiry cotton on a washing line, floating in the wind on an Indian courtyard. It sounds like a very normal, daily scene in any household.

To me it was an image never to forget. It was the first time I got acquainted with the beautiful process of block printing. In this courtyard of the family of block printers, endless lengths of fabric, printed with little pink-red flowers, were hanging out to dry.

From the surrounding houses and streets came the sound of rattling sewing machines, birdsong, playing children and in the distance honking cars.

We enter the rooms where the block printers are working at long tables. There is a serene and calm atmosphere in the room. The wooden blocks are dipped in dye and placed on the fabric with utmost precision. Then the printer gives a blow with his hand on the block in order to press the paint firmly on the cotton. This process radiates calmness, concentration and craftsmanship.
The movements of the people and the emergence of these beautiful fabrics with refined patterns: I could watch this process for hours.

The ambiance that day on the courtyard is my inspiration. The colourful and beautifully decorated fabrics hanging on the washing line, the sounds and scents of India in the background. Of all handicraft techniques this became one of my favourites. I love the appearance of extremely refined yet visibly handmade textiles.

I am a lover of many different kinds of handmade textiles. From the dot-work technique from Staphorst, the Netherlands, to Japanese ikat weaving and from African indigo to Indian chikan embroidery.

The Blockprint Tree - staphorst stipwerk The Blockprint Tree - japanese ikat The Blockprint Tree - african indigo The Blockprint Tree - chikanem broidery

When I decided to start my own business I chose the technique of block printing.

Block printing starts with drawing a pattern and deciding how many colours you want the pattern to have. Then the woodworker gushes the pattern in a piece of wood. If the pattern has 4 colours, he cuts four different blocks. Each block only showing the part where one of the four colours will touch the fabric.

The Blockprint Tree - the block printint process 1 There are many different styles in patterns, from romantic flowers and Indian paisleys to stylized or graphic patterns.

Most interesting to me is to combine the traditional Indian block print styles and the contemporary European taste and mix it into a brew of my own, Anne-style.

Anne Ritsema van Eck